Cách thức hoạt động?

Quý vị có thể gặp một tình huống mà ở đó quý vị đột nhiên cần thêm tiền. Có rất nhiều lý do về việc quý vị có thể gặp phải những chi phí ngoài dự tính, từ nhu cầu mua một cái khóa cửa mới, đến việc bị phạt hành chính. Dịch vụ cho vay trực tuyến MAZILLA có thể giúp quý vị vượt qua những khó khăn này. Quý vị sẽ chỉ cần 15 phút để điền vào một đơn đăng ký cho số tiền tối đa mà quý vị đủ điều kiện nhận, với điều khoản thanh toán lên đến một năm. Dịch vụ của chúng tôi hoạt động 24/7, vậy nên quý vị có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Chúng tôi không quan tâm đến cách quý vị chi tiêu khoản tiền vay. Người vay tiền có quyền chi tiêu nó theo cách mà họ muốn. Thêm vào đó, chúng tôi là một đơn vị cho vay bình đẳng. Chúng tôi cung cấp lãi suất tương tự đến người cho vay bất kể trình độ giáo dục, lịch sử tín dụng hoặc thu nhập hàng tháng của họ.

Làm thế nào tôi có thể sử dụng dịch vụ?
1. Quý vị điền vào một
đơn vay tiền
2. Chúng tôi gửi đơn này đến các đối tác của mình
3. Quý vị nhận tiền theo cách
tiện lợi đối với quý vị

Quy trình xử lý đơn vay tiền rất đơn giản, và chỉ mất một vài phút để hoàn thành. Khách hàng không phải chuẩn bị tài liệu, tìm người bảo lãnh hoặc vật đảm bảo. Quý vị không cần phải bước vào một văn phòng để điền vào đơn đăng ký. Quý vị có thể hoàn tất đơn đăng ký từ xa qua mạng Internet.

Điều kiện nhận tiền vay
Tuổi 18+
Thẻ ngân hàng
Điện thoại di động
Công dân Việt Nam

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc chuyển tiền

Cho phép